ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมการค้าส่งเสริมเครือข่ายปลาคาร์พ-ไทย

Thai-Carp Network Promotion Trade Association (TNPA)

หมู่บ้านไพรเวทเนอวานา
เลขที่ 20 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-3
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 09 0885 5061
อีเมล tnpathailand@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109562000132